Simulatie - Inleiding

Inzicht in het onzichtbare

In de ontwerpfase van een gebouw en de daarbij behorende installaties wordt er traditioneel veel gevraagd van het inlevingsvermogen van de ontwerper en de opdrachtgever. Van veel factoren dient te worden afgewogen wat de invloed is op het ontwerp.

Vandaag de dag is het mogelijk inzicht in deze factoren te krijgen gebruikmakend van computersimulaties. Admea heeft verschillende simulatiepakketen geselecteerd en daarmee een toolbox samengesteld. Deze toolbox bevat geavanceerde software zoals CFD (Computational Fluid Dynamics), waarmee het onder andere mogelijk is luchtstromen te simuleren en met name ook te visualiseren. Met behulp van CFD kunnen we bijvoorbeeld gedetailleerd inzicht geven in de te verwachten behaaglijkheid in uw gebouw.

Simulatie is met name geschikt in relatie tot de aspecten energie, veiligheid en behaaglijkheid. U kunt hierbij denken aan:

  • Energiebesparingspotentiel bij de toepassing van duurzame energiebronnen
  • Rookverspreiding bij een brand
  • Binnenklimaat in een dealerroom

Admea heeft voor het uitvoeren van computersimulatie als ontwerpondersteuning een aparte afdeling. De expertise op het gebied van gebouwsimulatie en modellering is gekoppeld aan de kennis van de installatietechniek.