Simulatie - Referentie - T-mobile

Bij het inrichten van een datacenter werd de adviseur geconfronteerd met bouwkundige belemmeringen. Het was in de bestaande situatie niet mogelijk een verhoogde computervloer te construeren voor de ventilatie. Voor het testen en vergelijken van alternatieve oplossingen is gebruik gemaakt van CFD. Dit omdat een eis is gesteld dat de volledige ruimte moet worden geventileerd. Tevens mogen gestelde temperatuurgrenzen niet worden overschreden.