Simulatie - Referentie - Forum Viseu

Het object betreft een winkelcentrum gevestigd in Portugal. De architect heeft een wandelpromenade voorgesteld die aan een zijde volledig open is en aan de andere zijde gedeeltelijk open. De adviseur wenste meer inzicht in optredende luchtstroming in de promenade bij een bepaalde dominante windrichting en windkracht. Met behulp van een CFD simulatie zijn een aantal scenarios doorgerekend. De resulaten geven de adviseur gefundeerde informatie, waarmee deze in zijn ontwerp rekening kon houden.