Simulatie - Referentie - AGF towers

De simulatie toolbox, Admea's verzameling van gebouwsimulatie software,  is toegepast bij de studie naar het jaarlijkse energiegebruik per gebruikersgroep voor de AGF towers te Parijs. De AGF towers bestaan uit twee torens, die aangesloten zijn op één energieleveringsysteem. Om deze torens afzonderlijk te optimaliseren, is via een simulatie de verdeling van het energiegebruik over de torens inzichtelijk gemaakt.