Wat zijn Digitale Formulieren?

Papieren formulierDigitale formulieren zijn letterlijk wat de naam impliceert: gedigitaliseerde formulieren. Zonder tussenkomst van een programmeur kunt u veel gebruikte of projectmatige formulieren definiëren. De formulieren worden ingevuld op een website of een mobiel apparaat en de informatie wordt vervolgens in een database opgeslagen.

De formulieren kunnen door de invuller worden afgedrukt en worden ingezien door derden. Digitale formulieren leveren aanzienlijke besparingen, omdat een groot aantal handelingen, zoals het laten drukken, archiveren, kopiëren en het verzenden per post, komen te vervallen.