Consumentendossier


Vanaf 1 januari 2021 is Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) van kracht. Hiermee is het de bedoeling de kwaliteit van het moderne bouwen te verhogen door meer nadruk te leggen op de verwantwoordelijkheden van de aannemer.

Een belangrijk aspect van deze nieuwe wet is dat de aannemer verplicht is bij oplevering een zogenaamd Consumentendossier te overhandigen aan de opdrachtgever. Dit dossier zal alle informatie bevatten om aan te tonen dat de aannemer bij de bouw rekening heeft gehouden met de wensen van de opdrachtgever. Tevens zal hier alle documentatie, garantiebepalingen en handleidingen voor de gebouwgebonden installaties in worden opgenomen.

De daadwerkelijke informatie die verplicht zal zijn opgenomen in het consumentendossier is opgenomen in de Nationale Praktijk Richtlijn Consumentendossier (NPR 8092:2019) en staat op dit moment open voor discussie.

Zie voor NPR 8092:2019 de NEN website

Gebouwdossier voor consumenten

Als consument heeft u direct toegang tot alle relevante informatie over uw nieuwe woning of bedrijfspand. Deze informatie krijgt u bij de aankoop direct aangeleverd.

U kunt zelf op een later moment ook informatie toevoegen zoals handleidingen over later aangebrachte installaties. Hiermee heeft u deze informatie bij elkaar op een plek voor eenvoudige naslag of overdracht bij verkoop van uw pand.

Gebouwdossier voor aannemers

Als aannemer heeft u veel projecten tegelijk lopen en is het aanbieden of aanvullen van consumentendossiers een proces dat tijdens het hele bouwtraject relevant is. Om dit eenvoudig en efficient te kunnen doen biedt het Admea Gebouwdossier ëën centrale omgeving voor het beheren van al uw objecten. Vanuit deze beheeromgeving kunt u eenvoudig documentatie toevoegen, gebruikers beheren of informatie beschikbaar stellen aan derden.

Nieuwe huizen