Leveringsvoorwaarden Admea


 • Voor onze werkzaamheden en dienstverlening gelden de voorwaarden van ICT~Office, de branchevereniging voor de IT bedrijven. Van toepassing is de module Algemeen in combinatie met de modulen 1 tot en met 10.
 • Admea biedt de gebruiker de mogelijkheid tot beheer van zijn website en het gebruik van het Xelyn-online pakket. De faciliteiten en rechten zijn uitsluitend voor gebruik door de gebruiker en mogen niet aan derden beschikbaar worden gemaakt.
 • Aan de opdrachtgever wordt het Xelyn-online pakket gebruiksrecht gegeven na volledige betaling van de factuur voor een periode van 1 jaar. In het daarop volgende jaar is de opdrachtgever uitsluitend de kosten voor de gebruikslicentie verschuldigd. De beheersoftware wordt automatisch voorzien van de laatste versie indien de gebruikslicentie is voldaan.
 • De termijn van de overeenkomst is minimaal een jaar. De ingangsdatum begint op de dag van online plaatsen van de website. De overeenkomst wordt aan het einde van de overeengekomen termijn automatisch met dezelfde periode verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk dertig dagen voor afloop van de geldende termijn schriftelijk plaats te vinden. Admea stuurt de gebruiker een bevestiging van de opzegging.
 • Met de opzegging van het Xelyn-online vervalt ook het gebruiksrecht van het Xelyn-online. De gebruiker ontvangt bij de bevestiging van de opzegging de database-content retour.
 • Het is gebruiker, zonder schriftelijke toestemming van Admea, niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de interface van Xelyn online, zoals structuur, architectuur en de opbouw van het pakket.
 • De opbouw van Xelyn-online blijft het fysieke en intellectuele eigendom van Admea. Het is niet toegestaan Xelyn-online dan wel onderdelen uit Xelyn-online te verhandelen en/of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Admea.
 • Broncodes zijn, tenzij anders overeengekomen, eigendom van Admea.
 • Alle handelingen werkzaamheden die buiten de onderhoudsovereenkomst vallen zullen aan opdrachtgever worden doorbelast.
 • In het geval dat de gebruiker aanpassingen aan Xelyn-online verricht, anders dan binnen de standaard toepassing van het pakket wordt aangeboden, vervalt elke aansprakelijkheid van Admea op het juist functioneren van Xelyn online.
 • De hosting van de website geschiedt op basis van het principe van shared hosting (tenzij anders over eengekomen). Admea draagt er zorg voor dat onder normale bedrijfsomstandigheden een normale reponse tijd van uw site wordt verzorgt. Admea aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele bedrijfsmatige schade aan de kant van de gebruiker, bij het onverhoopt tijdelijke onbereikbaar zijn van uw site of het verlies van gegevens of anderszins. Door het afnemen van onze diensten aanvaard u deze uitsluiting van onze aansprakelijkheid.
 • Alle genoemde prijzen in deze overeenkomst zijn excl. BTW.
 • Bovenstaande voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden van ICT~Office.