Admea Gebouwdossier


Het gebouwdossier heeft een aantal specialisaties beschikbaar waarmee u uw werk sneller en eenvoudiger kunt uitvoeren.

Digitale formulieren zijn letterlijk wat de naam impliceert: gedigitaliseerde formulieren. Zonder tussenkomst van een programmeur kunt u veel gebruikte of projectmatige formulieren definiëren. De formulieren worden ingevuld op een website of een mobiel apparaat en de informatie wordt vervolgens in een database opgeslagen.

De formulieren kunnen door de invuller worden afgedrukt en worden ingezien door derden. Digitale formulieren leveren aanzienlijke besparingen, omdat een groot aantal handelingen, zoals het laten drukken, archiveren, kopiëren en het verzenden per post, komen te vervallen.

Toepassingen

Vooral op formulieren die in grote getalen ingevuld worden, wijd verspreid worden, of veel gearchiveerd worden, bieden Digitale Formulieren voordelen. Elk denkbaar formulier kan gerealiseerd worden (*). Zo valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • inschrijving
  • wijziging
  • registratie
  • contact
  • enquête
  • inspectie

In combinatie met het Gebouwdossier vormt Digitale Formulieren een krachtig koppel. Diverse typen inspecties kunnen digitaal worden ondersteund, beheerd en gearchiveerd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan inspecties ter voorkoming van legionella uitbraken, waarbij de Veteranenziekte op de loer ligt. Meer hierover leest u hiernaast bij 'Legionella'.

Geavanceerde formulieren

Formulier met logica. Sommige formulieren berekenen een bepaalde score, bijvoorbeeld het Energie Presatie Advies, of volgen een vastgelegde logica, zoals de formulieren voor aangifte van inkomstenbelasting. Ook dit is met Digitale Formulieren te realiseren. Deze digitalisatieslag is dusdanig formulier- en organisatie specifiek, dat hiervoor goed overleg noodzaak is. Wij hebben eerder met dit bijltje gehakt en kunnen u effectief assiteren bij de realisatie van deze formulieren.

*) afhankelijk van praktisch haalbare techniek